Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2010.

Otázka:

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
Manželka zemřela 9. 8. 2010, měla dvě děti. Do 9. 8. 2011 jsem pobíral vdovský důchod. Já jsem narozený 13. 6. 1956. Kdy mi vznikne nárok na obnovení vdovského důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2010.

Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu budete mít 13. 12. 2015, kdy dosáhnete věku o 4 roky nižšího než je váš důchodový věk. O opětovné přiznání vdoveckého důchodu si požádejte na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Článek k tématu: vdovecký důchod