Jaké podmínky obnovy vdovského důchodu platí při jeho novém přiznání?

Otázka:

Narodila jsem se 24. 3. 1959. Pobírala jsem vdovský důchod od 21. 10. 2004 do 4. 2. 2010. Od 23. 10. 2013 do 4. 10. 2014 jsem pobírala invalidní důchod 3. stupně a k němu na žádost o obnovení i vdovský důchod. Od 5. 10. 2014 pobírám invalidní důchod 2. stupně a obnovení vdovského důchodu mi bylo zamítnuto. Měla jsem za to, že když jsem již dovršila 55 let a ovdověla před 1. 1. 2010, budu mít nárok na vdovský důchod. Můžete, prosím, poradit proč jsem ztratila nárok a pomohlo by podání námitky? Děkuji.

Odpověď:

Jaké podmínky obnovy vdovského důchodu platí při jeho novém přiznání?

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu v 55 letech, ani na trvání výplaty vdovského důchodu po dosažení 55 let nemáte z důvodů popsaných v této mojí předešlé odpovědi pro jinou tazatelku (paní mé informaci nevěřila).

Zjednodušeně jde o to, že obnova vdovského důchodu za podmínek platných do 31. 12. 2009 vám byla již provedena v roce 2013 v souvislosti s přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Vzhledem k tomu, že vám byl důchod opětovně přiznán v roce 2013, vztahují se na vás pro případný opětovný nárok na obnovu vdovského důchodu podmínky platné od 1. 1. 2012, kdy je věková podmínka splněna, pokud do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu dosáhnete věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věku muže stejného data narození nebo svého důchodového věku, pokud je nižší.

Podání námitky by tedy nemělo význam, protože postup České správy sociálního zabezpečení je správný.

Článek k obnově vdovského důchodu.