O invalidní důchod jsem si požádala od vzniku nároku. Je možné to změnit?

Otázka:

Dobrý den, před pár dny jsem si byla požádat o ID. Je mi 26 let a od narození jsem tělesně postižená, potřebnou dobu pojištění splňuji, ale vzhledem k tomu, že mi při podání žádosti chyběly nějaké dokumenty, tak mi paní na OSSZ sdělila, že je mám donést dodatečně a zatím ten ta žádost bude ve stavu předžádání. Bohužel jsem si nevšimla v žádosti, kterou jsem také podepsala přiznání ID “od vzniku nároku”, ale já bych chtěla žádat zpětně o přiznání důchodu, vzhledem k tomu, že postižení mám od narození. Prosím Vás dá se s tímto ještě něco dělat? V případě že ano od jakého data můžu o důchod žádat zpětně? Žádat jsem byla 31.5.2016. Předem děkuji.

Odpověď:

O invalidní důchod jsem si požádala od vzniku nároku. Je možné to změnit?

Datum vzniku invalidity, od kterého se následně stanovuje datum přiznání důchodu určuje posudkový lékař. Uplatněním žádosti s datem přiznání “od vzniku nároku” jste nic nezkazila a určitě to není překážkou pro zpětné uznání invalidity a přiznání invalidního důchodu.

O změnu data přiznání důchodu je možné požádat ještě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu – nyní tedy ještě můžete datum přiznání změnit. Jak ale uvádím výše není to nutné. Je však třeba zajistit, aby měl posudkový lékař k dispozici i starou lékařskou dokumentaci, ze které bude patrný váš zdravotní stav v minulosti. Svůj požadavek na zpětné uznání invalidity pak můžete uplatnit i při jednání na lékařské posudkové službě, kam budete pozvána k posouzení.

Nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let. Nemá tedy velký smysl trvat na přiznání důchodu více než pět let zpětně, neboť důchod vám stejně více než pět let doplacen být nemůže.