Nižší odvod sociálního pojištění pracujícího důchodce při výkonu samostatné výdělečné činnosti

Otázka:

Ve vystoupení ministra Jurečky, v září 2022, bylo uvedeno: na MPSV připravujeme změnu právní úpravy, podle které by pracující důchodce, který vykonává SVČ (samostatnou výdělečnou činnost) nově odváděl pojistné v nižší sazbě (konkrétně 22,7 % namísto 29,2 % z vyměřovacího základu). Připravuje se podobná změna i pracujím důchodcům v zaměstnaneckém poměru. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nižší odvod sociálního pojištění pracujícího důchodce při výkonu samostatné výdělečné činnosti

Podle mých informací se připravuje změna právní úpravy, která zruší dosavadní praxi, podle které se pracujícím důchodců za žádost zvyšuje starobní důchod 0,4 % výpočtového základu za každých 360 dní výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Místo ní by měli mít pracující starobní důchodci nižší odvod na sociálním pojištění. Jaké ale budou konkrétní parametry této změny, v tuto chvíli nevím.