Narazila jsem na váš text, kde popisujete změnu v hodnocení učení jako zaměstnání/studia dnem 1. 9. 1984

Otázka:

Dobrý den,

narazila jsem na váš text zde https://poradna.naseduchody.cz/hodnoceni-uceni-zmeny-od-1-9-1984/ , kde popisujete změnu v hodnocení učení jako zaměstnání/studia dnem 1.9.1984.

Mohl byste mi to prosím blíže vysvětlit? Uvádíte ust. § 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečením č. 121/1975. Doba studia, zaměstnání se hodnotí podle aktuální právní úpravy v období před rokem 1996 podle právní úpravy platné k 31.12.1995. To je zákon č. 100/1988 a prováděcí vyhláška č. 149/1988. Tento zákon/vyhláška obsahuje ustanovení, které odkazuje, co se hodnocení učení, studia týče na vyhlášku 128/1975 Sb. a zákon 121/1975 Sb.?

I kdyby vyhláška 128/1975 byla nějak platná, netýká se vámi citovaná změna „Za dobu studia se považuje též doba odborné přípravy ve zvláštních odborných učilištích.“ pouze zvláštních odborných učilišť? Není to něco jiného než běžné učiliště?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Narazila jsem na váš text, kde popisujete změnu v hodnocení učení jako zaměstnání/studia dnem 1. 9. 1984

V zákoně o důchodovém pojištění je pro dobu studia „odkaz“ v § 13 (který zřejmě i zmiňujete). V něm je mimo jiné uvedeno, že tyto doby se hodnotí „podle předpisů platných před tímto dnem“. To ale nemusí automaticky znamenat podle předpisů účinných k 31. 12. 1995. Předpis platný před 1. 1. 1996 je i ten, který platil v roce 1984.

Obecně se doby pojištění/zaměstnání hodnotí podle právní úpravy účinné v době jejich vzniku.

Změna v hodnocení doby učení započatého od 1. 9. 1984 se týká všech učení.