Jak se bude při výpočtu důchodu posuzovat doba, po kterou kvůli koronaviru nebudou OSVČ platit?

Otázka:

Dobrý den,
V souvislosti s odpuštěním plateb sociálního pojištění pro OSVČ na dobu 6 měsíců v souvislosti s koronavirem mně není jasné, jak se tato doba bude posuzovat pro pozdější výpočet důchodu.
Jedná se o dobu náhradního pojištění ? Jestli ano, tak v plné výši nebo 80% ? Někde zaznělo, že by to měla být vyloučená doba jako při nemocenské. Jestli tomu tak je, tak má v tomto případě vliv to, jestli je OSVČ účastna také nemocenského pojištění ?
Děkuji předem za odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se bude při výpočtu důchodu posuzovat doba, po kterou kvůli koronaviru nebudou OSVČ platit?

Ne, nebude se jednat o náhradní dobu pojištění, ale půjde o “běžnou” dobu pojištění získanou výkonem samostatné výdělečné činnosti (tj. hodnocená na 100 %). Zákonem bude odpouštěno placení záloh v měsících březen až srpen 2020 a při výpočtu pojistného při podání přehledu o příjmech a výdajích v příštím roce se pojistné sníží o částku minimálního pojistného. Tím se docílí toho, že OSVČ budou v těchto měsících pojištěni, i když minimální výše pojistného nebude hrazena. U hlavní samostatné výdělečné činnosti se při výpočtu důchodu bude na obdobích těchto šesti měsíců pohlížet jako na vyloučenou dobu, která zajistí, že se nezhorší (nerozmělní) průměr z ostatních vyměřovacích základů.

Zde je projednávané znění:

§ 1

(1) Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

(2) Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, o částku

a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,

b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

§ 2

(1) Pro účely § 11 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se zálohy uvedené v § 1 odst. 1 považují za zaplacené.

(2) Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné podle § 1 odst. 1, za vyloučenou dobu.