Neustále slyším, že ženy budou mít nižší důchody

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz k přepočítacím koeficinetům. Jsem ročník 1961, ale syn se mi narodil až v roce 1991, po dobu MD a další MD jsem neměla žádný výdělek až do roku 1994. Nelíbí se mi však to, že stejný přepočítací koeficient použijete pro výpočet u stejně staré ženy, která však rodila před rokem 1986, tedy do data, od kterého se počítá nárok na důchod. Považuji to za nespravedlnost už proto, že já jsem se léčila pro neplodnost a neměla jsem tedy na výběr, kdy a kolik dětí porodím. Neustále slyším, že ženy budou mít nižší důchody…proč jim tedy, tak jako mě, nevyjdete vstříc alespoň tím, že stanovíte jiné, tj. vyšší přepočítací koeficienty po dobu, kdy je žena doma s dítětem. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Neustále slyším, že ženy budou mít nižší důchody

Péče o dítě do čtyř let věku je vyloučenou dobou, která zajistí, že se vyměřovací základy (výdělky) získané v jiné době rozhodného období “nerozmělní” a nedojde ke zhoršení průměru. Na to nemají koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (které máte zřejmě na mysli) žádný vliv. Ty v tuto dobu výpočet vůbec neovlivňují. Tyto koeficienty jsou ve výpočtu zahrnuty proto, aby se “staré” vyměřovací základy (výdělky) přepočítaly na současnou hodnotu peněz. V době péče o dítě jste žádné výdělky neměla, takže by vám jakékoliv vyšší koeficienty k ničemu nebyly.

Ženy mívají nižší důchody oproti mužům proto, že získávají kratší dobu pojištění (mají nižší důchodový věk) a mívají nižší výdělky. Ne proto, že několik let v rozhodném období pečovaly o dítě.

Ženám nemohu v ničem vyházet vstříc, neboť důchody nepočítám ani nepřiznávám. To dělá Česká správa sociálního zabezpečení. I ČSSZ se musí řídit zákonem a počítat důchod dle zákona.