Když něco platilo a najednou neplatí?

Otázka:

Dobrý den,
žena narozena 4.6.1954 jedno dítě,nárok na důchod 61 let což rok 2015 .Nemá odpracováno v té době potřebných 30 let ale pouze 26 let a 300dní.Nemá nárok na důchod až o 5 let vyšší čili 4.6.2020 .Nyní změna od1.1.2018 a zvýšení hranice pro výpočet důchodu a nové má nárok až v roce 4.8.2022 jak se může bránit proti tomuto rozhodnutí? Když něco platilo a najednou neplatí?Proč tedy ČSSZ nemůže vyplácet ,alespoň poměrnou část důchodu podle počtu odpracovaných let.Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když něco platilo a najednou neplatí?

K takové změně, kterou uvádíte, s účinností od ledna 2018, nedošlo. Důchodový věk, po jehož dosažení by bylo možné přiznat tzv. poměrný starobní důchod, se už od roku 2010 stanovuje stejně a to tak, že se spočítá důchodový věk muže stejného data narození a k němu se přičte pět let. To platilo a platí i pro ženy a nikdy se nevycházelo ze skutečného důchodového věku ženy, ke kterému by se připočítalo pět let (před rokem 2010 byl stanoven na 65 let a také totožně pro muže i ženy).

Vámi uváděná žena tedy k 4. 6. 2020 nárok na poměrný starobní důchod neměla a nemá.

Za jakých podmínek vzniká nárok na starobní důchod, je jasně stanoveno v § 29 zákona č. 155/1995 Sb. ČSSZ se nemůže od této právní úpravy odchýlit.

I kdyby výše uvedené neplatilo, pak při přiznání důchodu se vychází z právní úpravy účinné v den přiznání důchodu a ke změnám samozřejmě dochází. To by se jinak žena s dvěma vychovanými dětmi dnes mohla dožadovat přiznání starobního důchodu v 55 letech, když „to tak před 25 lety platilo“. To je samozřejmě nesmysl.