Jak dlouho bude platit výchovné pro ženy?

Otázka:

Dobrý den.
Požádali bychom o informaci
Jak dlouho bude platit pro ženy
Facka 500.- Kč za každé dítě.
Děkujeme.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak dlouho bude platit výchovné pro ženy?

Výchovné bude platit tak dlouho, dokud zákonodárci nezmění zákon a nezruší ho. Kdy a zda vůbec se tak v tomto smyslu stane, opravdu netuším.