Důchodový věk ženy při umístění dítěte v ústavu

Otázka:

Ráda bych věděla, zda mohu počítat do počtu vychovaných dětí i syna, jenž pro těžké zdravotní postižení je umístěn trvale v ústavu. Vychovávala jsem ho však do jeho deseti let doma. Jeho rodný list mám. Mám ještě další dvě děti. Zajímá mě, jak se toto bude posuzovat. Pokud by mi byly takto uznány tři vychované děti, měla bych nárok jít do předčasného důchodu již 21. listopadu 2013. Je to tak? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Důchodový věk ženy při umístění dítěte v ústavu

Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve svém paragrafu 4 uvádí, že do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě pečovat pro nemoc nebo proto, že bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

Pro stanovení důchodového věku se vám tedy budou hodnotit 3 děti.