Nesouhlas s odejmutím a následným opětovným přiznáním invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, na jaře 2011 mi byl přiznán ID I. stupně, pracovní schopnost u mne poklesla o 35 %. Od června 2013 pro zhoršení zdravotního stavu jsem byla v pracovní neschopnosti celý rok až do 20. června 2014. I když se zdravotní stav nelepšil, ba naopak, mi ID v červenci 2013 odebrali s tím, že moje pracovní schopnost poklesla jen o 15 %. S odvoláním jsem neuspěla. Nyní mi opět ID I. stupně přiznali. Den vzniku invalidity vznikl 29. 4. 2014. V rozhodnutí mi ale přiznávají ID od 20. 6. 2014 a tím i vyplácení. Postupem ČSSZ se cítím poškozena. Už tím, že mi byl důchod odebrán a za necelý rok vrácen a vyplácením znovu nabytého důchodu (rozdíl téměř 2 měsíce) Jak mám postupovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nesouhlas s odejmutím a následným opětovným přiznáním invalidního důchodu

Chápu, že s postupem České správy sociálního zabezpečení nejste spokojená, ale z právního hlediska v něm nespatřuji žádné pochybení. Vše vychází z hodnocení zdravotního stavu, který pochopitelně zhodnotit neumím (nejsem lékař), ale pokud posudkový a následně i námitkový lékař shodně stanovili, že jste od určitého data v roce 2013 nebyla invalidní, je to třeba brát jako bernou minci. Pokud jste byla od dubna letošního roku znovu uznána invalidní, opět je takový postup možný – uvolnění výplaty důchodu od zastavení výplaty nemocenských dávek je také správný (zákonný) postup – § 65 zákona o důchodovém pojištění.

Proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu se můžete odvolat – v námitce zpochybníte datum vzniku invalidity. Vzhledem k tomu, že minulý posudek o invaliditě potvrdil i námitkový lékař, vidím vaše šance na úspěch jako velmi malé. Dále vás musím upozornit, že v rámci námitkového řízení dochází k novému komplexnímu zhodnocení zdravotního stavu a invalidní důchod vám může být i odebrán.