Co dělat, když nesouhlasím s posudkem o invaliditě?

Otázka:

Dobrý den, dnes mi byl doručen posudek o invaliditě. Je sice uznáno, že má pracovní schopnost poklesla o více než 70 % tudíž by mi měl náležet ID III.stupně. Bohužel, ale nesouhlasím s rozhodnutím a zdá se mi až směšný posudek o invaliditě, který jsem obdržela. Píše se tam, že pro dlouhodobě nepříznivý stav poklesla má pracovní schopnost pouze na méně než 30 %, jsou tam vyjmenovány všechny mé dosavadní problémy, které trvají již 10 let. Například – opakované břišní operace s nutností stomii, operací bylo již 5 a po každé to končilo stomii, tedy vývodem, opakované plicní infekce – atypické pneumonie atd. Tento stav trvá již více než 10 let a přesto, že je to v posudku napsáno, bylo mi určeno, že invalidní jsem se stala až tento rok. Chtěla bych se proto zeptat na váš názor? Myslím si, že člověk s ileostomií je invalidní min. II stupněm a že mi jako vznik invalidity mělo být uznáno datum více než 5 let zpět, ve chvíli kdy došlo k první ileostomii a resekci rektosigmatu. Navíc v posudku, který jsem obdržela jsou nesmyslné chyby v datech a v dalších důležitých informacích. Bohužel, je tam napsáno, že proti posudku se nemohu odvolat, mohu se odvolat až proti rozhodnutí, já bych to ale nechtěla nechat jen tak než mi za další měsíc přijde rozhodnutí. Posudek je opravdu směšný a určitý pan doktor si velmi protiřečí. Můžete mi poradit, co bych mohla udělat? Děkuji

Odpověď:

Co dělat, když nesouhlasím s posudkem o invaliditě?

V zásadě jsem si odpověděla sama – proti posudku o invaliditě se není možné odvolat. Námitku můžete podat až proti rozhodnutí ČSSZ – v námitce můžete vyjádřit i nesouhlas se stanoveným datem vzniku invalidity.

Jak je uvedeno v pravidlech poradny – ta neslouží k posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity – zdravotní stav není možné hodnotit přes internet. K jeho posouzení je oprávněn pouze posudkový lékař.