Nemám nárok na invalidní důchod. Jsem pojištěná pro starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
prosím o radu, zda existuje nějaké řešení pro životní situaci mé známé.
Má známá je narozena 18. 9. 1952, vychovala dvě děti a po mateřské dovolené už kvůli zdravotním problémům nepracovala a od 20. 9. 2001 byla uznána plně invalidní a je dosud, ale invalidní důchod nikdy nepobírala, protože nesplnila podmínky 5 roků z 10 ani 10 roků z 20 let placení sociálního pojištění. K 20. 9. 2001 má odpracováno 11 roků 343 dní, bez náhradních dob a včetně náhr. dob celkem 16 roků 315 dní. V době 20 let před uznáním invalidity získala pouze 4 roky náhrad. doby (MD-1985-1989). Po uznání invalidity nepracovala a na úřadě práce evidována nebyla. Nesplňuje tím pádem ani podmínku odpracovaných let pro přiznání starobního důchodu, ani o něj nežádala v přesvědčení, že na něj nemá nárok. Důchodový věk zřejmě splnila již 18. 9. 2011. Prosím o odpověď, zda se započítává doba invalidity III. st. do náhradních dob jen tehdy, jsou-li též splněny podmínky pro vyplácení invalidního důchodu, tzn. doby placení sociálního pojištění, zjednodušeně řečeno, když se pobírá invalidní důchod? A zdali je v jejím případě ještě možnost doplacení sociálního pojištění, aby mohla pobírat alespoň nějaký částečný nebo poměrný důchod a kolik by musela doplatit, př. bylo by možné doplatit i zpětně i více než jeden rok? Vychází mi, že pro vznik nároku na starobní důchod od 18. 7. 2020 by asi potřebovala alespoň 20 roků pojištění a řešením by mohlo být doplatit buď 5 roků pro vznik nároku na inv. důchod nebo něco přes 3 roky pro vznik nároku na starobní důchod od 18. 7. 2020 nebo se mýlím? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nemám nárok na invalidní důchod. Jsem pojištěná pro starobní důchod?

Z vašeho dotazu je znát, že jste se problematice skutečně věnovala. Máte pravdu, že vaše známá dosáhla důchodového věku již 18. 9. 2011. K přiznání starobního důchodu však potřebovala (a stále potřebuje) získat 27 let doby pojištění, což zjevně nesplnila. Další možností je skutečně přiznání tzv. poměrného starobního důchodu, který je možné přiznat při dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození, což je u vaší známé 18. 7. 2020. V tomto případě stačí získat 20 let doby pojištění.

Náhradní dobou pojištění je v tomto případě pouze pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod). Nestačí tedy být uznán invalidním ve třetím stupni bez nároku na výplatu důchodu. Tato doba se tedy jako doba pojištění pro výpočet ani pro vznik nároku na starobní důchod hodnotit nebude.

Doplatit si dobrovolné důchodové pojištění je možné pouze v rozsahu uvedeném v článku o dobrovolném pojištění. Pokud tedy vaše známá nebyla v evidenci úřadu práce, je možné doplatit zpětně pouze jeden rok pojištění. Musela by si tedy platit dobrovolné důchodové pojištění v několika následujících letech, aby k datu 18. 7. 2020 získala 20 let pojištění. Tento postup je však třeba důkladně zvážit. Minimální výše důchodu je v letošním roce 3.110 Kč, v roce příštím to bude 3.170 Kč. Pokud se nezmění důchodový zákon, nebude to v roce 2020 o mnoho více. Je pak otázkou, zda se vyplatí doplácet tolik let pojištění, kvůli takto nízkému důchodu i s ohledem na to, že poté dojde k snížení ostatních dávek, které paní možná pobírá.