Je možné doplatit příspěvek na péči z let 1999 až 2001?

Otázka:

Mohu zpětně žádat ČSSZ nebo ÚP o doplacení doby péče o osobu blízkou v letech 1999-2001 t.j. 2,4 roku ( byla uznána osobou plně bezmocnou v této době ) jako příspěvek na péči ?
Doba péče o osobu blízkou mi byla aktuálně zpětně přiznána ČSSZ. Je mi 67let, jsem ve starobním důchodu a budu žádat současně OSSZ o započtení této doby pro její dopočítání a zvýšení starobního důchodu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné doplatit příspěvek na péči z let 1999 až 2001?

Pro doplatek příspěvku na péči, který se vztahoval k bezmocnosti, platily stejné předpisy, jako platily pro důchody. V dané době bylo možné důchod doplatit nejvýše tři roky zpětně. Nyní tedy již není možné doplácet příspěvek na péči z let 1999 až 2001.