Nízký invalidní důchod po mateřské dovolené II.

Tento dotaz navazuje na odpověď uvedenou zde.

Otázka:

Dobrý den,

předem vám chci moc poděkovat za váš čas a hrozně moc vám děkuji za odpověď. V dotazu jsem trochu špatně vyjádřila…. nechtěla jsem vědět jestli je výše mého důchodu „normální“ ale podle čeho se vypočítává, když jsem nepracovala  a pokud tedy mohu ještě plýtvat vaším časem v příloze jsem vám poslala výpis ze zdravotní pojišťovny od r. 2000 a ke každému období jsem připsala poznámku, kde zrovna jsem byla „vedena“, mateřskou, invalidní důchod atd… výpis z ČSSZ za celé období invalidního důchodu doma nemám, takže si o něj budu muset ještě pro jistotu zažádat. Mockrát děkuji a přeji příjemný večer.

Odpověď:

Nízký invalidní důchod po mateřské dovolené II.

Váš důchod je spočítán z vašich výdělků – vy žádné nebo téměř žádné nemáte a proto vám byl invalidní důchod vyměřen v minimální výši, jakou zákon o důchodovém pojištění umožňuje. Jak jsem však psal ve svém předešlém příspěvku, zákon u osob mladších 28 let počítá s určitou „ochrannou“, ale aby byl tento postup použit, je třeba aby chybějící doba pojištění v době od 18. narozenin (prosinec 2001) do vzniku invalidity (jak jste psala dříve ve 27 letech) nepřekročila dobu jednoho roku – podrobně popsáno v mojí předešlé odpovědi.

Z výpisu zdravotní pojišťovny jsem nezjistil všechny potřebné údaje, protože zdravotní a sociální pojištění není vždy „hrazeno“ za stejných podmínek. Z výpisu však vyplývá, že např. v době od 21. 7. 2003 do 20. 6. 2004 jste zřejmě sociálně pojištěná nebyla. To už máte 11 měsíců. Dále jste zřejmě nějakou dobu nebyla pojištěná v době po mateřské dovolené (právě u doby péče se zdravotní a sociální pojištění rozchází, doba péče o dítě se pro výpočet důchodu hodnotí do 4 let věku dítěte). Tím pádem vám chyběla doba delší než jeden rok, nemohlo na vás být aplikováno výše uvedené „ochranné ustanovení“ a máte důchod spočítaný pouze z vašich výdělků.