V letech 1998 až 2001 jsem pečovala o nemocnou matku a tato doba mi chybí na důchod

Otázka:

V letech 1998-2001 jsem pobírala částečný invalidní důchod a nepracovala jsem. Pečovala jsem o nemocnou matku u mě doma. V roce 2001 jsem požádala o přijetí maminky do DD. V roce 2002 byla přijata. Byla jí uznána bezmocnost, nevím odkdy. Nemám k tomu žádné dokumenty. Chybí mi u ČSSZ tyto 4 roky péče o matku. Kam se mohu obrátit, a jak postupovat, abych doplnila tuto dobu péče. Již jsem ve starobním důchodu z důvodu věku t.j. transformace z invalidního důchodu, ale čekám z důvodu neodpracovaných let na vyplacení důchodu v plné výši. Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V letech 1998 až 2001 jsem pečovala o nemocnou matku a tato doba mi chybí na důchod

Pokud jste již několik let pobírala invalidní důchod, měla jste chybějící dobu řešit už při sepisování žádosti o tento důchod. Vaše matka by musela být uznána převážně bezmocnou (od 1. 7. 2001 stačila částečná bezmocnost při věku vyšším než 80 let). O tom, jaký stupeň bezmocnosti měla vaše matka, musí mít informaci na OSSZ, kde byl její zdravotní stav posuzován.