Pobírám invalidní důchod od roku 2001. Jaký koeficient bude použit při zvýšení?

Otázka:

Od roku 2001 pobírám invalidní důchod 2.stupně a pro zhoršení zdravotního stavu budu žádat o 3 stupen jakým koeficientem mě bude přepočítáván důchod v případě že mě bude 3 stupen přiznán?Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod od roku 2001. Jaký koeficient bude použit při zvýšení?

Procentní výměra vašeho důchodu by při zvýšení na III. stupeň invalidity byla zvýšena koeficientem 2, tj. vynásobena 2. Článek k tématu výpočet nové výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity naleznete zde.