Jak a kdy oznámit odchod do starobního důchodu zaměstnavateli?

Otázka:

Dobrý den.
22. března 2020 dosáhnu důchodového věku.
V současnosti pobírám částečný invalidní důchod a k uvedenému datu chci převést tento důchod na starobní.
Kdy si mám požádat o důchod na ČSSZ?
Pracuji na plný pracovní úvazek.
Jak a kdy oznámit odchod do starobního důchodu zaměstnavateli?
Musím podat výpověď a platí zde také 2 měsíční výpovědní lhůta -kdy podat, tedy podat koncem ledna 2019 výpověď z pracovního poměru?
Částečný důchod pobírám ve výši 9681 Kč.
Jaký budu mít starobní důchod? Jak se vypočítává, ze současného invalidního nebo se přepočítává dle odpracovaných let (nic mi nechybí)a příjmů? Průměrný výdělek mám cca 33 525 Kč, vyměřovací základ 28 581.
Děkuji
Mám odpracované všechny léta, nebyl jsem nezaměstnaný a celou dobu od ukončení střední průmyslové školy v 18 letech jsem pracoval.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak a kdy oznámit odchod do starobního důchodu zaměstnavateli?

Žádost o důchodu lze uplatnit čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání – tyto a další základní informace naleznete v základním článku o starobním důchodu.

Přiznání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru – podrobně vysvětleno zde. Buď můžete pracovní poměr ukončit dohodou se zaměstnavatelem, nebo musíte dát výpověď s běžnou dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Z výše invalidního důchodu se výpočet starobního důchodu provést nedá.