Námitka a zpětné přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
byl přiznám invalidní důchod 3. stupně. Ovšem s tím, že posudkový lékař mi určil datum pouze od doby návštěvy u mého lékaře, i když jsem měla zažádáno o důchod od doby vzniku, což je před 3 lety. Můžu s tím prosím něco dělat? Vyčetla jsem na vašem webu, že je možné podat námitku, ale nevím jak, zda prostřednictvím formuláře ČSSZ? Je zde na webu, prosím kde? A také nevím, zda je to vůbec možné, jelikož posudkový lékař mi určil datum vzniku invalidity tento rok, ale nemoc vznikla před 3 lety, měla jsem za to, že když podám od data vzniku, je to před 3 lety, můžu tedy zažádat zpětně a jakým způsobem prosím? A aby se mi také po té nestalo, že mi zruší celý posudek a případě mi seberou 3. stupeň invalidity a dají mi nižší. Podotýkám, že k tomu pracuji na plný úvazek, bohužel mi nic jiného nezbývá, má nemoc je velice finančně nákladná, vybírám si vždy dovolenou v bolestech a jsem velice často u lékaře, což se samozřejmě mému zaměstnavateli nelíbí, ale nezvládám to a snížit pracovní úvazek mi nechtějí. Bohužel „pouze z invalidního důchodu“ díky nákladné léčbě nemoci nevyžiji. Prosím, poraďte mi. Děkuji.

Odpověď:

Námitka a zpětné přiznání invalidního důchodu

Nebudete-li souhlasit s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku. O vzniku nároku (datu vzniku invalidity) rozhoduje posudkový lékař a je pouze na něm, aby určil, kdy invalidita vznikla. Toto byste nezměnila, ani kdybyste neuplatnila žádost „od vzniku nároku“, ale určila si konkrétní datum (To, že domníváte, že ke vzniku invalidity došlo před 3 lety neznamená, že ke stejnému názoru musí dospět i posudkový lékař.).

Námitku můžete podat na tiskopisu vydaném ČSSZ, který je k dispozici na všech okresních správách sociálního zabezpečení nebo si můžete námitku napsat vlastními slovy.

Do námitky je třeba uvést vaše údaje (především rodné číslo) a identifikaci rozhodnutí ČSSZ Praha, proti kterému se odvoláváte. Námitku je pochopitelně nutné zdůvodnit – napište, proč by vám měl být invalidní důchod přiznán od dřívějšího data a ideálně doložte lékařské nálezy prokazující váš názor.

Během námitkového řízení je zdravotní stav opět posuzován komplexně a v případě, že by námitkový lékař dospěl k názoru, že váš zdravotní stav neodpovídá invaliditě třetího stupně, může vám být invalidní důchod třetího stupně snížen a v krajním případě i odebrán.

Námitku můžete zaslat přímo ČSSZ nebo ji odevzdat u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení.