Kam se obrátit, aby OSSZ znovu přezkoumala datum vzniku invalidity?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu ohledně invalidního důchodu 3. stupně. Byl mi přiznán bez nároku na výplatu z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění. Myslím si, že byla nesprávně stanovena doba vzniku invalidity. Můj dotaz: kam se obrátit nebo jak postupovat, aby OSSZ znovu přezkoumala datum vzniku invalidity. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kam se obrátit, aby OSSZ znovu přezkoumala datum vzniku invalidity?

Pokud ještě neuplynula lhůta pro podání námitek (30 dní od obdržení rozhodnutí ČSSZ), můžete je vůči rozhodnutí uplatnit a namítnout v nich nesprávně stanovený datum vzniku invalidity. Jestliže již tato lhůta uplynula, doporučuji uplatnit novou žádost o invalidní důchod a v ní jako datum přiznání invalidního důchodu uvést vámi požadovaný den. Posudkový lékař pak musí zdravotní stav znovu posoudit a vyjádřit se i k období od vámi určeného dne do současnosti.