Náleží starobnímu důchodci nemocenská po skončení pracovního poměru?

Otázka:

Dobrý den.
Již v důchodovém věku jsem dostal výpověď v práci k 31.8.2015.
Ve stejném měsíci jsem nastoupil nemocenskou.V době nemocenské mi byl přiznán starobní důchod zpětně od r. 2013. Budu mít nadále nárok na nemocniční dávky?

Odpověď:

Náleží starobnímu důchodci nemocenská po skončení pracovního poměru?

Od 1. září vám již nemocenské dávky nebudou náležet, neboť poživatel starobního důchodu nemůže tzv. marodit v ochranné lhůtě (tj. po skončení pracovního poměru).

Článek k tématu: Důchodce a nemocenská

Zákonná úprava
§ 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.