Nemocenská při pobírání předčasného a řádného starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

měl bych dotaz k souběhu starobního důchodu a řádného pracovního poměru.

Konkrétně mě zajímá naše situace, kdy partnerka má od 1. 1. 2016 vyřízený starobní důchod (ne předčasný) a nadále pokračuje v práci bez jakéhokoliv přerušení, tedy v řádném pracovním poměru žádné změny, jen si od 1. 1. 2016 vyřídila starobní důchod a ten jí je k tomuto datu přiznán. Dnes ale musela na operaci ruky a bude v pracovní neschopnosti pravděpodobně i nějaký čas v lednu 2016, ovlivňuje tato situace nějak nástupní termín starobního důchodu (po skončení pracovní neschopnosti bude nadále pracovat, tedy pokračovat ve stávajícím pracovním poměru)?

Dále ještě případ, kdy bude stále v řádném pracovním poměru (nadále chce pracovat bez jakékoliv změny stávajícího řádného pracovního poměru) a onemocní – jak to je v tomto případě se souběhem řádného pracovního poměru a starobního důchodu?

Ptám se proto, že švagrová šla k 10. 12. 2015 do předčasného starobního důchodu a předtím od letošního května byla z důvodu pracovního úrazu stále až do toho 10. 12. 2015 v pracovní neschopnosti a ke dni nástupu do předčasného důchodu musela pracovní poměr ukončit.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nemocenská při pobírání předčasného a řádného starobního důchodu

I zaměstnaný poživatel starobního důchodu může „marodit“ a pobírat nemocenskou. Rozdíl oproti „nedůchodci“ je v tom, že poživatel starobního důchodu má kratší délku podpůrčí doby nemocenské (popsáno v tomto článku). Přiznání starobního důchodu vaší partnerce bude tedy mít vliv pouze na délku, po kterou může mít vypláceny nemocenské dávky. Na přiznání starobního důchodu ani na trvání pracovního poměru tato skutečnost vliv nemá. To platí i v případě dočasné pracovní neschopnosti v budoucnu.

Situace vaší švagrové byla jiná. Poživatel starobního důchodu (je jedno zda předčasného nebo řádného) nemůže tzv. marodit v ochranné lhůtě (po skončení pracovního poměru). Protože je přiznání výplaty předčasného starobního důchodu podmíněno ukončením pracovního poměru (činnosti zakládající účast na sociálním pojištění), nemohla již nadále vaše švagrová dále pobírat nemocenskou (protože skončila pracovní poměr).