Náhrada a výpočet invalidního a starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz k výpočtu invalidního důchodu. Od srpna 2016 jsem v pracovní neschopnosti, zároveň k nemocenské dostávám náhradu dorovnání ušlé mzdy ( nemoc z povolání). V roce 2016 po dobu nemocenské mě byla vyplacena jak náhrada, tak prémie dle PKS. Budou se tyto prémie započítávat při výpočtu invalidního důchodu? Náhrady předpokládám že ne? Pokud budu pobírat částečný invalidní důchod, částečně pracovat a bude mě doplácena renta ( nemoc z povolání), co se započítává jako výdělek do rozhodného období pro výpočet starobního důchodu ? Důchod? Renta? Mzda ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Náhrada a výpočet invalidního a starobního důchodu

Invalidní důchod – náhrada za ztrátu na výdělku se jako vyměřovací základ hodnotí až za dobu po skončení dočasné pracovní neschopnosti (§ 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.). Doba dočasné pracovní neschopnosti je tzv. vyloučenou dobou, která nezhoršuje průměr ostatních výdělků v rozhodném období. Vyměřovací základ má však přednost před vyloučenou dobou a pokud vám byl v loňském roce (u důchodu přiznaného v roce 2017 končí rozhodné období rokem 2016) v době dočasné pracovní neschopnosti zúčtován příjem, paradoxně si tím spíše mírně pohoršíte, protože vyloučená doba by vám průměr nezhoršila, ale samotný příjem (který je zřejmě nižší než by byl, kdybyste pracoval) ano. Rozdíl však bude minimální. Při sepisování žádosti o důchod můžete požádat, aby vyloučená doba příjem “přebila”.

Starobní důchodjak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se přičte k vyměřovacímu základu (výdělku) ze zaměstnání. Ve většině případů, ale stejně vychází lepší STOP OVZ výpočet (vysvětleno v článku výše).