Důchodci a nemoc v ochranné lhůtě

Otázka:

Jsem invalidní důchodce ve 3. stupni a pracuji. Pokud dostanu výpověď pro nadbytečnost a onemocním, mám ještě nárok na nemocenskou a jak je to s ochranou lhůtou u invalidů?Děkuji.

Odpověď:

Důchodci a nemoc v ochranné lhůtě

Poživatelé invalidních důchodu 3. stupně (a stejně tak starobní důchodci) mají zkrácenu podpůrčí dobu (tj. období, po které mohou pobírat náhradu mzdy a nemocenské dávky – trochu zjednodušeně řečeno) na 84 dní. Pokud půjdete na neschopenku, ještě v době než vám skončí pracovní poměr, můžete „promarodit“ tuto dobu. Poživatelé invalidního důchodu třetího stupně (i starobní důchodci) však nemohou pobírat nemocenské dávky v ochranné lhůtě. Dnem skončení pracovního poměru vám tedy také zanikne nárok na výplatu nemocenské.