Můžu pracovat se svým posudkem o invaliditě?

Otázka:

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Pobírám ID 3. st s posudkovým závěrem: dle §39 odst.2 písm. c) cit. zákona. Nadále není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70 % a nadále nesplňuje podmínky ust. § 6 vyhl.č. 359/2009 Sb.
Praciji v chráněné dílně s prac. úvazkem 5 h denně. Měla bych mít ID už na doživotí, ale….. mohla by mě sociální sprava povolat na přezkoumání zdravotního stavu? Jak dalece případně riskuji svoji prací o snížení ID? Můžu pracovat se svým posudkem o invaliditě? Má se týkat navýšení důchodů od června i invalidních důchodců o 8,2 %.Děkuji moc za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu pracovat se svým posudkem o invaliditě?

Okresní správa sociálního zabezpečení může provést kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) v zásadě kdykoliv. Pokud však máte invalidity uznanou trvale, tj. bez další naplánované KLP, je pravděpodobnost další KLP mizivá.

Možnostem výdělečné činnosti invalidních důchodců se věnuji v tomto článku. V článku mám i vysvětleny mimořádné podmínky.

Mimořádná valorizace se týká všech důchodů.