Mám něco dělat s posudkem o invaliditě?

Otázka:

Zažádal jsem si o změnu výše ID a byl tedy vypracován nový posudek o mém zdravotním stavu, který mi přišel (datovou schránkou). V závěru se píše, že proti němu nelze nic namítat, ale až proti rozhodnutí, které bude vydáno na podkladě tohoto posudku. Mám prosím, něco s tím posudkem něco dělat, nebo si to přepošlou na kancelář důchodového pojištění sami ? Děkuji.

Ve kterých případech dochází k přepočtu důchodu ?
Je-li zhotoven nový posudek o invaliditě z důvodu žádosti klienta o změnu výše důchodu, kdy tento posudek konstatuje stejný stupeň invalidity, udělá správa zabezpečení přepočet výše invalidního důchodu? nebo jen automaticky vydá potvrzení o trvání stávající výše důchodu? či zda vůbec něco vydá -už jen kvůli možnosti podat námitky. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám něco dělat s posudkem o invaliditě?

Ne, s posudkem nic dělat nemusíte. Je pro vaši potřebu. Odd. LPS předá posudek na důchodové oddělení, u kterého jste si o změnu výše invalidního důchodu žádal a to žádost spolu s posudkem postoupí ČSSZ. ČSSZ poté vydá rozhodnutí, které vám zašle do datové schránky. Proti tomuto rozhodnutí pak můžete do 30 dnů od doručení podat námitku.

Ke změně výše invalidního důchodu mimo valorizace dochází pouze v případě konstatované změny stupně invalidity po posouzení zdravotního stavu, a to způsobem popsaným v tomto článku. Pokud vám byl po uplatnění žádosti o změnu výše invalidního důchodu a posouzení zdravotního stavu ponechán současný stupeň invalidity, ČSSZ vydá rozhodnutí o zamítnutí této žádosti.