Posouzení zdravotního stavu: Berou se v potaz všechny zdravotní komplikace?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda posudkový lékař posuzuje při rozhodování o přiznání a výši invalidního důchodu celý zdravotní stav komplexně = bere v potaz všechny zdravotní komplikace a nebo zda se invalidní důchod přiznává jen na jednu hlavní diagnózu a další problémy jsou podružné? Příklad: člověk se léčí se srdcem, je po infarktu, má chronickou bronchitidu, na jednom uchu ztráta sluchu 30%, šedý zákal a léčí se s depresemi … sečtou se tyto diagnózy a nebo se vybere dle lékařských zpráv ta nejvážnější, která člověka nejvíc v práci omezí? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posouzení zdravotního stavu: Berou se v potaz všechny zdravotní komplikace?

Zdravotní stav musí být posouzen komplexně, ale poté je vyhodnoceno postižení s nejvyšším dopadem na „schopnost pracovat“ a od toho se odvíjí výsledek posouzení.

§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 359/2009 Sb.:
Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.