Musím i pro rok 2024 platit zálohy z činnosti hlavní, neboť nemám vyloženě výplatu důchodu?

Otázka:

Přiznaný důchod bez výplaty a OSVČ činnost hlavní
Dobrý den, pane Maříku,
k 31.12.2022 mám přiznán předčasný starobní důchod bez výplaty.
Pokračuji ve výdělečné činnosti jako OSVČ, řádný termín důchodu mám v 10/2025.
V roce 2023 jsem platila důchodové pojištění z činnosti hlavní, podle informace OSSZ z června bych mohla pokračovat v roce 2024 již činností vedlejší a platit si nadále důchodové pojištění – tuto informaci jsem našla i ve Vaší poradně.
Podle dnešního stanoviska konzultačního oddělení pro OSVČ při OSSZ musím i pro rok 2024 platit zálohy z činnosti hlavní, neboť „dokud nemám vyloženě výplatu důchodu, nemohou mě navést jako vedlejší. Jako vedlejší mě navedou, až budu mít rozhodnutí o výplatě důchodu.“
Pro mě je stěžejní, abych si odmazala krácení důchodu a zvýšila dobu pojištění výdělečnou činností. Podle informace z OSSZ toho mohu docílit jen činností hlavní až do uvolnění výplaty důchodu.
Je postup OSSZ správný, jestliže jsem de facto již rok v důchodu, i když bez výplaty? Při rostoucích zálohách na DP může být tato informace důležitá pro další OSVČ ve stejné situaci.
Děkuji za Vaše cenné rady a přeji vše dobré v novém roce

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musím i pro rok 2024 platit zálohy z činnosti hlavní, neboť nemám vyloženě výplatu důchodu?

Tuto situaci řeší § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve kterém je uvedeno:

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.

Jak vidíte, zákon je v tomto zcela jednoznačný. Výplata důchodu se požadujete u invalidního důchodu, u starobního stačí, aby byl přiznán a vyplácen být nemusí. Kdyby to mělo být jinak, je stejná formulace jak u invalidního důchodu, tak i u starobního důchodu.