Jaký limit pro výdělek se použije, když celý leden pracuji jako OSVČ hlavní činnost?

Otázka:

Hezký den. K 1.2.2023 odejdu do předčasného důchodu. Ten bude trvat do 7.4.2024. Jsem OSVČ a chci nadále pokračovat. Jaký limit pro výdělek se použije, když celý leden pracuji jako OSVČ hlavní činnost. a v následujícím roce od 8.4. budu opět po vedlejší činnosti pokračovat v hlavní.
Jde mi tedy o to, zda se hlavní činnost zohlední, neboť zde dojde k výraznějšímu zvýšení mého příjmu. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký limit pro výdělek se použije, když celý leden pracuji jako OSVČ hlavní činnost?

Dosažením důchodového věku nedojde ke změně na hlavní činnost. Stále bude SVČ vykonávána jako vedlejší. Navíc předčasný starobní důchod se přiznává trvale, takže při dosažení důchodového věku se nezmění na starobní.

Jak se v těchto případech postupuje, vysvětluji podrobné v tomto článku. Abyste měl nárok na výplatu předčasného důchodu, musíte mít za rok 2023 i 2024 daňový základ pod rozhodnou částkou. Ta v roce 2023  činí 96 777 Kč, pro rok 2024 bude známá zhruba v říjnu 2023. Pokud byste rozhodnou částku v roce 2023 překročil, budete vracet důchod vyplacený v roce 2023, pokud byste ji překročil v roce 2024, budete vracet důchod za období od ledna do dosažení důchodového věku.