Co je v tomto případě prioritní k určení odvodů na sociální pojištění? Předdůchod nebo starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
do června 2024 jsem v předdůchodu. Zároveň stále pracuji, a sice jako OSVČ, byť ve výši nižší než je rozhodná částka. Jakožto předdůchodce platím zdravotní pojištění jako za „vedlejší“ činnost, sociální ale v plné minimální výši jako za „hlavní“ činnost. Začátkem ledna 2024 mám nárok na starobní důchod, o který chci požádat. Jako lektorka bych ráda dokončila (stále jako OSVČ) celý školní rok 23/24. Dojde tudíž k souběhu předdůchodu s řádným v délce cca. půl roku. Moje otázka je, co je v tomto případě prioritní k určení odvodů na sociální pojištění? Budu platit ten půlrok zálohy za „hlavní“ nebo „vedlejší“ činnost, nebo jako řádný důchodce s minimálním přivýdělkem dokonce odvody žádné? Velice děkuji za odpověď!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co je v tomto případě prioritní k určení odvodů na sociální pojištění? Předdůchod nebo starobní důchod?

Pro posouzení samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší stačí splnit jakoukoliv podmínku uvedenou v § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb. Stačí mít tedy přiznán starobní důchod, aby byla vaše SVČ považována za vedlejší. Výplata předdůchodu pro tento účel k ničemu není (jak sama víte).

Do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 budete platit zálohy v dosavadní výši, následně pak podle výše daňového základu. Vše se vyúčtuje po podání přehledu za rok 2024 (v roce 2025). Žádné zálohy nebudete muset platit, pokud bude daňový základ činit méně než činí rozhodná částka – v roce 2023 to je 96 777 Kč v případě výkonu SVČ po celý kalendářní rok.