Je lepší být OSVČ na vedlejší činnost, když jsem zaměstnán?

Otázka:

Dobrý den,
jsem zaměstnán na 3/4 úvazek a zároveń jako OSVČ. Když budu platit zálohy jako OSVČ s hlavní činností, sčítá se to se zaměstnáním, a budu mít tedy větší důchod? Nebo to nehraje zásadní roli a je lepší být pak OSVČ s činnost vedlejší, když jsem zaměstnán a platit tedy menší měsíční minimální zálohy.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je lepší být OSVČ na vedlejší činnost, když jsem zaměstnán?

Ano, vyměřovací základy se z jednotlivých činností v kalendářním roce sčítají. Dobu pojištění však i při souběhu dob získáváte pouze jednu – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Zvyšovat si „uměle“ vyměřovací základ (výdělek) však v drtivé většině případů nemá smysl, protože zvýšení důchodu nebude tak výrazné, aby vám v přiměřeném časovém horizontu pobírání důchodu pokrylo navíc zaplacené pojistné. V tomto případě bych ale obecně volil výdělek ze zaměstnání + výkon SVČ bez účasti na pojištění.