Musí být zhodnoceny všechny vyloučené doby ze všech evidenčních listů?

Otázka:

Dobrý den, obdržela jsem Rozhodnutí ČSSZ ve věci žádosti o starobní důchod, jehož nedílnou součástí je i připojený můj Osobní list důchodového pojištěnce. V tomto Osobním listě nejsou uvedeny, a patrně tedy ani zahrnuty do výpočtu, doby vyloučení pro roky 1997, 1998, 1999 a 2002 – celkem 126 dní vyloučené doby, zatímco v Informativních listech, které jsme obdržela od ČSSZ v letech předchozích, uvedeny jsou. Při komunikaci s ČSSZ mi byly zaslány kopie evidenčních listů, ze kterých vyplývá, že tyto doby jsou uvedeny pouze na EL za hlavní pracovní poměr a nejsou uvedeny na EL za vedlejší prac. poměr. Oba pracovní poměry probíhaly současně, a to vždy po celý kal. rok. Prosím o informaci, jaká je v tomto případě právní úprava (zda MUSÍ být vyloučené doby uvedeny na VŠECH evidenčních listech), případně co mohu udělat resp. jak postupovat, aby vyloučené doby byly zohledněny – zahrnuty do výpočtu důchodu. Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí být zhodnoceny všechny vyloučené doby ze všech evidenčních listů?

Vyměřovací základy (výdělky) mají přednost před vyloučenou dobou. Pokud do stejného období spadají vyloučené doby i vyměřovací základy, má přednost vyměřovací základ a vyloučená doba se nepoužije. § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. mimo jiné uvádí:

Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, doby…

Postup ČSSZ je tedy v pořádku.

O vyloučení těchto dob můžete od 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádat (§ 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.), ale snížíte si tím vyměřovací základ z vedlejšího zaměstnání (kde vyloučené doby nebyly). Efekt pak není tak výrazný, jak se může na první pohled zdát, ale záleží na konkrétní situaci.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za promptní odpověď a vysvětlení.
Rozumím-li tedy tomu správně, není podstatné, zda jsou vyloučené doby uvedeny v mém případě na EL vedlejšího PP (obecně na všech EL shodně), jak mne informovala paní M. z ČSSZ, a tedy je nemohu ani doplnit ani doložit např. stvrzenkami výplaty dávek nem. pojištění resp.. ošetřovného z oněch let.

V tom případě byly dotyčné vyloučené doby uváděny chybně na všech mých Informativních listech, které mi ČSSZ vystavovala, moc nechápu, jak je to možné.

Provedu si kontrolní orientační přepočet na důchodové kalkulačce, jaký vliv na výši důchodu by měla případná poměrná snížení vyměřovacích základů za ony roky (na VPP jsem měla dle smlouvy 3000,- později 5000,- Kč hrubého/měs.) a současně doplnění vyloučených dob. Pakliže by tato změna pro mne byla výhodnější, jak postupovat: požádat ČSSZ o poměrnou/é úpravu=snížení vyměřovacích základů za příslušné roky a doplnění příslušných vyloučených dob, bez ohledu na to, zda jsou resp. nejsou uvedeny v EL vystaveném za vedlejší PP.

Možnost podání námitky jsem už v termínu využila, odpověděl mi po 2 měsících právník oddělení rozhodování o námitkách- odborný rada, že jako OSVČ podle par. 16 odst. 7 zdp mohou být tyto doby zhodnoceny na základě potvrzení příslušného ÚP PSSZ, kde uveden ponížený vyměřovací základ za příslušné roky a o tuto úpravu jsem nepožádala.
Nepožádala, OSVČ jsem až od roku 2004, a moje námitka se týkala let 1997 – 2002!!!!! Zahrnul mne stránkou nakopírovaných paragrafů a ani se nenamáhal si to ověřit!!!! V poučení mne dále informuje, že se proti tomuto irelevatnímu rozhodnutí nepřipouští odvolání, jen mohu podat žalobu k soudu…

Děkuji za možnost konzultace, výpočet je natolik komplikovaný a dikce zákona pro nás naprosto nesrozumitelná, navíc se spoustou odkazů na další paragrafy a odstavce, a na “úřadě” odpovídá jinak na stejnou otázku téměř každý pracovník, většinou pracovnice, a to jsme rádi, že se s námi vůbec baví.

Odpověď doplněna:

Na informativním osobním listě důchodového pojištění (IOLDP) nebyly vyloučené doby uvedeny chybně. IOLDP je přehled dob, vyměřovacích základů a vyloučených dob, které má ČSSZ ve své evidenci. Jakým způsobem budou podklady zhodnoceny se rozhoduje až při řízení o přiznání důchodové dávky. Na IOLDP jsou např. i všechny doby evidence na ÚP, i když se počítá omezeně, nebo veškerá studia, i když opět nemusí být doba studia hodnocena všechna.

Požádat o zhodnocení vyloučené doby jste mohla pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Tuto lhůtu jste podle toho, co uvádíte, již promeškala.