Na IOLDP byly uvedeny doby evidence na ÚP, které v rozhodnutí už nejsou

Otázka:

Dobrý den pane Mařík, prosím o radu ohledně manželky.
Mám k Vám prosím dotaz ohledně započtených let a jejich vliv na invalidní důchod.
V informativním listě důchodového pojištění z roku 2014 má uvedenou dobu pojištění : 27.3.2001-31.12.2001, 1.1.2002-31.12.2002, 1.1.2003-31.12.2003, 1.1.2004-31.12.2004 a to jako druh doby – ND-uchazeč o zaměstnání.
Ale v přehledu dob pojištění z ČSSZ pro výpočet invalidního důchodu, tyto doby uvedeny nejsou. Jaký to mělo prosím vliv na výpočet invalidního důchodu? Měla ta vypadlá doba vliv na snížení výše důchodu? A jaký tento výpadek by měl další dopad na odchod do starobního důchodu?
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na IOLDP byly uvedeny doby evidence na ÚP, které v rozhodnutí už nejsou

Evidence na úřadu práce se hodnotí pouze v rozsahu, který popisuji v tomto článku. Bez znalosti konkrétního rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nedokáži určit, jak tato doba ovlivnila jeho výpočet. Manželka získala minimálně o 3 až 4 roky pojištění méně, ale pravděpodobně ještě více, protože chybějící doba pojištění ovlivňuje i tzv. dopočtenou dobu (Co to je?). Navíc jí v uvedeném období nebyly zhodnoceny žádné vyměřovací základy ani vyloučená doba. Také je samozřejmě rozdíl, zda se jedná o I. nebo III. stupeň invalidního důchodu.

Jeden rok doby pojištění ovlivní při dnešních důchodech výši starobního důchodu cca 300 až 400 Kč. Může to být samozřejmě více i méně.

Pouze doplním, že na IOLDP jsou uvedeny všechny doby, které má ČSSZ ve své evidenci bez ohledu na to, zda mají nebo nemají být zhodnoceny a v jakém rozsahu. Na osobním listě důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí, jsou pak uvedeny všechny doby v rozsahu, v jakém byly při výpočtu důchodu zhodnoceny.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji Vám za odpověď z 19.10.2022, ale prosil bych ještě další upřesnění. Jednalo se o invalidní důchod I.stupně z roku 2016. V odůvodnění je napsáno: „Dobu vedení v evidenci úřadu práce po 31.12.1995 jako uchazeče o zaměstnání, po kterou nenáleželo hmotné zabezpečení nebo podpora v nezaměstnanosti anebo podpora při rekvalifikaci, lze hodnotit před dovrčením věku 55 let nejvýše v rozsahu 1 roku před vznikem nároku na důchod.“ Nezaměstnanost byla před 55 rokem, ovšem doba při které se bere podpora, se podle mne počítá neustále z 80 procent, ale text v odůvodnění říká něco jiného. Když k tomu ještě přidám nezapočtené 4 roky v evidenci na úřadu práce bez podpory, tak to vypadá, že výpočet nebyl udělán dobře.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vámi citovaný text odůvodnění neřeší to, zda se uvedená doba hodnotí na 80 nebo na 100 %. Tento text říká, že před 55. rokem věku je možné dobu evidence na ÚP bez podpory zhodnotit nejvýše v rozsahu jednoho roku, což je pravda a píši to i v článku, na který vás odkazuji výše. To, zda se doba hodnotí na 80 nebo 100 % nikdy v odůvodnění rozhodnutí uvedeno není. Navíc uvedený text vůbec neřeší dobu evidence s podporou.

Když se úřad práce práce hodnotí nejvýše v rozsahu jednoho roku (před 55. rokem), tak přece vaše manželka nemůže mít zhodnoceny další čtyři roky evidence bez podpory, alel právě ten jeden rok, který podle všeho zhodnocený má.