Zaměstnání v hornictví v letech 1979 až 2003 a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den, podle jakého zákona a § se vyloučená doba neodečítá od počtu kalendářních dnů v preferované kategorii 1AA? Mám v 1AA kategorii 4190 kalendářních dnů, které když podělím 365, vyjde mi 11,472 let, tj.po přepočtu 2514 směn. Po 31.12.1992 mám potvrzeno 1804 směn. Celkem 4318 směn. Pokud mi ČSSZ odečte vyloučené doby t. 4190 kalendářních dnů v 1AA – 283 dnů vyloučené doby, tak je to pouze 3907 dnů děleno 365= 10,7 roku. Což už bych nesplňoval podmínku 11 let v 1AA. V jiném dotaze jste napsal, že se vyloučené doby neodečítají od kalendářních dnů v 1AA kategorii. ČSSZ mi zamítla žádost o důchod s odůvodněním, že nesplňuji podmínky §14 zák.100/1988 Sb., s tím, že se můj důchodový věk snižuje pouze o 5 let. Domnívám se, že splňuji podmínky pro odchod do důchodu v 55 letech a 6 měsících,i podmínky pro -7 let. Na šachtě jsem pracoval od 1.9.1979 do 30.4.2003, včetně učení.Jsem ročník 1964, mám 40 roků pojištění. Děkuji za odpověď a vysvětlení mého důchodového věku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví v letech 1979 až 2003 a snížení důchodového věku

Zřejmě máte na mysli tuto mojí odpověď. Jak je v ní uvedeno, důležitý je údaj uvedený na evidenčním listu důchodového zabezpečení. Žádný právní předpis neobsahuje údaj o tom, zda se vyloučené doby u kategorií odečítají nebo ne. Už jen proto, že kategorie spadají pod “staré důchodové zákony”, které pojem vyloučená doba nepoužívaly (zákon č. 100/1988 Sb.,nařízení vlády č. 117/1988 Sb.).

ČSSZ vám při výpočtu žádné vyloučené doby neodečítala. Záleží na tom, jaké údaje jsou uvedeny na evidenčním listu důchodového zabezpečení vystaveného tehdejším zaměstnavatelem, na které jsou jasně dny zaměstnání v jednotlivých kategoriích zapsány. Vyloučená doba s tímto nijak nesouvisí.

Dle toho co uvádíte, máte nárok na snížení důchodového věku o sedm let (potřebný počet směn splňujete). Na snížení důchodového věku na 55,5 roku nárok nemáte, protože jste nezískal 11 let v I. AA kategorii před rokem 1993.