Na IOLDP mi chybí tři měsíce vyloučené doby. Má to vliv na výši důchodu?

Otázka:

Dobrý den, v listopadu 2016 mam nárok na starobní důchod. Vyžádala jsem si informativní osobní list důchodového pojištění. V roce 1996 jsem byla v pracovní neschopnosti 3 měsíce, na osobním listě ve vyloučených dobách to není zaevidováno. Kde se to dá dohledat? A má to vliv na výši důchodu? Výdělek jsem měla asi 7 tisíc měsíčně. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Na IOLDP mi chybí tři měsíce vyloučené doby. Má to vliv na výši důchodu?

Zhruba 90 dní vyloučených dob výši důchodu ovlivní, nicméně ne výrazně – může jít zhruba o 30 až 50 Kč (mzda, kterou jste v dané době pobírala, mi k odhadu nepomůže).

Proč není vyloučená doba uvedena na informativním osobním listě důchodového pojištění (IOLDP) může mít v zásadě tyto příčiny:

  • Při vyhotovování IOLDP došlo k chybě a vyloučená doba nebyla na IOLDP uvedena. V tom případě by nebylo třeba nic zásadního řešit – stačí si ohlídat, aby byly vyloučené doby zhodnoceny při výpočtu důchodu, příp. na to ČSSZ upozornit.
  • Zaměstnavatel vyloučené doby neuvedl na evidenční list důchodového pojištění (ELDP), který má ČSSZ v evidenci. V tom případě by musel vyhotovit opravný ELDP. Pokud zaměstnavatel již neexistuje, měla by se o opravení ELDP pokusit místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).
  • U daného zaměstnavatele jste v té době měla ještě další příjem, který vyloučené doby “vymazal” (příjem má obecně přednost před vyloučenou dobou).

Pokud se dostavíte na příslušnou OSSZ, mohou náhledem na příslušný ELDP zkontrolovat, zda jsou na něm vyloučené doby uvedeny.