Mám přiznaný starobní důchod od 22. 5. 2021. V informativním osobním listu však doba pojištění končí již 31. 12. 2020

Otázka:

Dobrý den,
mám přiznaný starobní důchod od 22.5.2021. K tomuto datu jsem byl ještě zaměstnán (prac. poměr skončil 30.6.21). V informativním osobním listu však doba pojištění končí již 31.12.20. Zajímalo by mě, proč tam není započítána doba od 1. 1. 21 do 22. 5. 21. V té době jsem já resp. zaměstnavatel přece pojištění také odváděl. Ve vysvětlení k informativnímu listu se také píše, že v celkovém počtu evidovaných dob je součet všech dob pojištění (zaměstnání). Proč mi tedy evidované doby končí pět měsíců před přiznáním dúchodu a půl roku před koncem pracovního poměru?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznaný starobní důchod od 22. 5. 2021. V informativním osobním listu však doba pojištění končí již 31. 12. 2020

Pro zjištění, jaká doba vám byla zhodnocena při výpočtu důchodu, se nemůžete dívat na informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), ale musíte se podívat do rozhodnutí, jehož součástí je osobní list důchodového pojištění a v něm jsou uvedeny všechny doby, které byly při výpočtu důchodu zhodnoceny. Doba vám pak má být zhodnocena do 21. 5. 2021.

IOLDP se vyhotovuje z doložených evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). Při jeho vyhotovování byl zřejmě naposledy odeslán ELDP za rok 2020, proto jsou na něm uvedeny údaje do konce roku 2020. To nic nemění na tom, že vám mohla být při výpočtu důchodu zhodnocena doba až do data přiznání.