Mezidobí od ukončení podpůrčí doby a rozhodnutím posudkového lékaře o přiznání invalidity

Otázka:

Dobrý den, můj dotaz se týká mezidobí od ukončení podpůrčí doby a rozhodnutím posudkového lékaře o přiznání invalidity.
Končí mi podpůrčí doba, jsem stále vážně nemocná a práce neschopná, zažádala jsem o invalidní důchod, který se obvykle přiznává na rok při mojí diagnóze. Rozhodnutí zatím nemám. OSSZ má názor, že ač končí výplata nemocenské, má mě nechat ošetřující lékař dále na neschopence, jsem stále práce neschopná, a to minimálně do doby, než mi přijde rozhodnutí o inv. důchodu. Protože léčba bude trvat ještě dlouhou dobu, bylo mi doporučeno lékařem rovnou žádat o inv. důchod a ne o prodloužení nemocenské, což jsem učinila. Názor posudkáře – kontaktován ošetřujícím lékařem – je absolutně jiný, kategoricky nepřipouští pokračování neschopenky, má mi být ukončena neschopenka k datu konce podpůrčí doby, mám dát výpověď a jít na Úřad práce, následně čekat na rozhodnutí posudkové komise. Ale zaměstnavatel a já bychom rádi uzavřeli dohodu – neplacené volno, zkrácený úvazek není reálný, abych nepřišla o zaměstnání, o bonusy plynoucí z 20 odpracovaných let ve firmě a případné odstupné, pokud by byl pracovní poměr přece jen ukončen – zřejmě při přiznání invalidity nižšího stupně. Proto rozhodně já výpověď dávat nehodlám. Přece nemohu předjímat, jaký stupeň invalidity mi bude přiznán a zaměstnavatel, pokud nemá žádné rozhodnutí, mě ani nemůže propustit ze zdravotních důvodů. Pokud by mi byla ukončena neschopenka, měla bych nastoupit do zaměstnání, což ani není možné, jsem vážně nemocná a prodělávám intenzivní léčbu. Také mi není jasné, kdybych tedy i šla na UP, aby za mě platili ZP a SP, pokud by mi pak přiznali 3. stupeň invalidity od konce podpůrčí doby, musela bych podporu vracet? Kdo platí SP ZP? Chtěla bych prosím vědět, jak tedy správně postupovat, jaké mám možmosti řešení této situace. Děkuji velmi za Váš čas a odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mezidobí od ukončení podpůrčí doby a rozhodnutím posudkového lékaře o přiznání invalidity

V této situaci bych souhlasil s názorem z OSSZ – doporučil bych zůstat v dočasné pracovní neschopnosti i po konci podpůrčí doby a vyčkat na posouzení zdravotního stavu (ne na vydání rozhodnutí, ale na posudek o invaliditě). Poté se klidně můžete se zaměstnavatelem domluvit na neplaceném volnu – jde o dohodu mezi vámi a nic vám v ní nebrání. Nemohu ale ani napsat, že byl názor posudkového lékaře špatně. Jím popsaným způsobem se také postupuje, ale pokud v zaměstnání končit nechcete a zaměstnavatel souhlasí, tak takový postup nevolte.

Zaměstnavatel vás může ze zdravotních důvodů propustit. Posudkové zhodnocení pro účely invalidity s pracovně právními vztahy nijak nesouvisí.

Osoba uznaná invalidní ve III. stupni invalidity (mimo osob, kterým jsou přiznány mimořádné podmínky, což je naprosté minimum), nemůže být evidovaná na úřadu práce a nemůže tedy ani pobírat podporu. Pokud byste byla v evidenci ÚP a byla byste zpětně uznána invalidní ve III. stupni, byla byste i zpětně vyřazena a příp. vyplacenou podporu byste musela vrátit.

Zdravotnímu a sociálním pojištění důchodců se věnuji v tomto článku.