Zamítli mi žádosti o invalidní důchod. Můžu si žádat o prodloužení nemocenské?

Otázka:

Dobrý den, byl mi doručen posudek o invaliditě , Z kterého vyplývá že nemám nárok na invalidní duchod. Končí mi ale podpůrci doba a můj stav není pořád dobrý navíc budu chodit dále po vyšetřeních, objevily se další komplikace Můžu v této situaci žádat o prodloužení podpůrčí doby ? Tlačí mě čas protože podpůrčí doba mi konci začátkem února a nemohu zůstat úplně bez prostredků Takže mě zajímá jestli se můžu odvolat proti rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a zároveň vlastně žádat o prodloužení nemocenských dávek jestli se to nějak nevylučuje.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zamítli mi žádosti o invalidní důchod. Můžu si žádat o prodloužení nemocenské?

Ano, o prodloužení podpůrčí doby nemocenské si požádat můžete. Posudkový lékař by měl nyní mít k dispozici všechny potřebné lékařské nálezy (doložené k invaliditě), takže rozhodnutí v této věci by nemělo trvat dlouho. Uplatnění námitky proti rozhodnutí ČSSZ není překážkou proti podání žádosti o prodloužení podpůrčí doby nemocenské.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď. Ještě mě zajímá toto pokud mi prodlouží podpurcí dobu nemocenské a já podám námitku proti rozhodnutí o přiznání důchodu může mi být na základě tohoto zrušena podpůrci doba nemocenské?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Invalidní důchod může být přiznán, pokud se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Naopak podpůrčí doba se prodlužuje, pokud se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nejedná a k vyléčení má dojít v rámci „neschopenky“. Určitě by se tedy nemělo stát, že budete úspěšná jak v námitkovém řízení, tak i u prodloužení podpůrčí doby nemocenské. Zdravotní stav zhodnotí posudkový a námitkový lékař.

Otázka doplněna:

Omlouvám se ale asi jsme si nerozuměli chápu , že nemohu žádat o prodloužení podpůrci doby a zároveň žádat o přiznání invalidního důchodu .Rozumím tomu,  že pokud mi bude důchod přiznán skončí mi také podpůrci doba,   ale zajímá mě ,  jestli vlastně jenom ta skutečnost , že podám odvolání k zamítnutí žádosti o důchod může vést k tomu že mi bude podpůrci doba ukončena

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Naopak o oboje si požádat můžete – vlastně se k tomu i chystáte. Tyto žádosti jdou však proti sobě (to však nebrání v jejich uplatnění) a v jeden okamžik by měla být úspěšná pouze jedna.

To že uplatníte námitku, nemůže mít vliv na posouzení ve věci prodloužení podpůrčí doby nemocenské (tj. v rámci jiného řízení).