Měla by vdova s odstupem času nárok na to, žádat o nějaké doměření vdovského důchodu?

Otázka:

Dobrý den, mé příbuzné v roce 2014 zemřel manžel. Vdovský důchod dostávala po dobu jednoho roku. Nyní si vzpomněla, že toho času možná platila některá z podmínek pro to, aby jí byl vdovský důchod vyplácen i po této době (§ 50 odst. 2). Měla by takto s odstupem času nárok na to, žádat o nějaké doměření, případně na jakém právním základě? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Měla by vdova s odstupem času nárok na to, žádat o nějaké doměření vdovského důchodu?

Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, takže pokud nárok na důchod kdykoliv v minulosti vznikl, může být přiznán. Doplatek důchodu ale náleží nejvýše pět let zpětně od uplatnění žádosti – § 55 zákona č. 155/1995 Sb.

Změny v nároku na opětovné přiznání vdovského důchodu se udály naposledy od 1. 1. 2012, takže v roce 2014 platily stejné podmínky, jako platí i dnes.