Krátí se vdovský důchod při evidenci na úřadu práce?

Otázka:

Jsem na úřadu práce a bude mi končit podpora. V evidenci asi zůstanu, nepodařilo se mi najít novou práci. Brzy mi vznikne nárok na zpětné vyplácení vdovského důchodu. Jak to bude v tomto případě – může mi být vrácen a v jaké výši bych ho v tom případě dostávala – plný nebo pokrácený? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Krátí se vdovský důchod při evidenci na úřadu práce?

Proč si myslíte, že za nějaký čas dospějete ke zpětnému přiznání a vyplacení vdovského důchodu? Nic takového ve smyslu, že v budoucnu vznikne nárok na výplatu, která v průběhu času nenáležela, neexistuje. K opětovnému přiznání vdovského důchodu za splnění zákonných podmínek může dojít, ale ten není doplácen zpětně před datum, kdy byly zákonné podmínky splněny.

Evidence na úřadu práce ani pobírání podpory v nezaměstnanosti nemá žádný vliv na nárok na vdovský důchod nebo na krácení vdovského důchodu. Kvůli evidenci na úřadu práce tedy příp. vyplácený vdovský důchod krácen nebude.