Jak zpětně lze žádat o uvolnění výplaty starobního důchodu?

Otázka:

Ode dne 1. 1. 2014 mám rozhodnutím zastavenu výplatu starobního důchodu na základě mé žádosti. Je pravdou, že podle zákona o důchodovém pojištění mohu o obnovení výplaty požádat kdykoliv (do 5-ti let) zpětně s termínem výplaty nejdříve od 2. 1. 2014?

Odpověď:

Jak zpětně lze žádat o uvolnění výplaty starobního důchodu?

Podle zákona o důchodovém pojištění nezaniká nárok na důchod uplynutím času, nárok na výplatu důchodu však zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod náleží – § 55 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Vámi uváděná informace je tedy pravdivá, s tím rozdílem, že byste si mohl o uvolnění zpětně požádat i od 1. 1. 2014.