Manželka zažádá o předčasný důchod k 31. 12. 2020 s odkladem výplaty do 31. 3. 2021

Otázka:

Dobrý den. Manželka má důchodový věk 16.3.2021.
Dotazy:
Zažádá o předčasný důchod k 31.12.2020 s odkladem výplaty do 31.3.2021. Výplata důchodu od 1.4.2021.
Při žádosti o předčasný důchod k 31.12.2020 s odkladem výplaty – bude do výpočtu zahrnut ještě výdělek za rok 2020? ANO/NE
Zvýší se jí důchod za odpracovaný počet 90-ti dnů bez pobírání důchodu o 1,5%? ANO/NE
Což když v tomto období 90-ti dnů bude nemocná nebo bude mít dovolenou, nebo si vezme pár dní náhradní volno. Pořád se to počítá jako odpracovaných 90 dnů nebo to má nějaký vliv na tento počet?
ANO/NE, popsat co má vliv a co nemá vliv.
Přepočítá to ČSSZ sama nebo je nutné o to požádat. Zapomněl jsem na něco důležitého?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka zažádá o předčasný důchod k 31. 12. 2020 s odkladem výplaty do 31. 3. 2021

Jestliže datum přiznání důchodu spadá do roku 2020, končí rozhodné období rokem 2019. To je poslední rok, ze kterého budou hodnoceny vyměřovací základy (výdělky).

Výdělečnou činností bez výplaty předčasného důchodu se odmaže krácení (v tomto případě 0,9 % VZ) a je získána další doba pojištění. Tam pak záleží na tom, zda je získán další celý rok doby pojištění. 1,5 % VZ se získává až za výkon výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku, tj. od 16. 3. 2021.

Dovolená samozřejmě nevadí. Nemocenská ani neplacené volno do dosažení důchodového věku (pokud je stále účast na pojištění) také nevadí. Po dosažení se nemocenská ani neplacené volno nehodnotí pro práci nad nárok.

Jaký postup ČSSZ zvolí zatím není jasné, ale předpokládám, že pokud bude mezi datem přiznání důchodu a přiznáním výplaty více než dva měsíce, bude třeba zpětně požádat o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu.

Zřejmě jste nepochopil základní princip odložené výplaty. Nejedná se o práci nad nárok, kdy by bylo získáváno 1,5 VZ za každých 90 dní. Touto činnosti bez pobírání předčasného důchodu si odmazáváte krácení a získáváte další dobu pojištění, ale nejde o práci nad nárok (na procenta). Doba se navíc hodnotí jinak před dosažením důchodového věku (např. nevadí nemocenská) a po dosažení důchodového věku (tam už se neschopenka nehodnotí).