Příklad výpočtu doplatku důchodu

Otázka:

Dobrý den, prosím o příklad jak se počítá důchod od 11. 12. 2020 do
23. 2. 2021.
Zadala jsem 21 dnů výše důchodu v roce 2020 a 54 dnů v roce 2021.
Vychází mi jiná částka, než ta která mi byla zaslána na účet.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Příklad výpočtu doplatku důchodu

Důchody se valorizují až od lednové splátky důchodu, ne od 1. ledna. Nemůžete tedy počítat s 54 dny zvalorizované výše důchodu, protože po takovou dobu důchod zvalorizován nebyl (vy máte podle všeho splatnost až 24.). Dále při výpočtu doplatku důchodu se nepracuje s přesným počtem dní v měsíci, ale s koeficientem 30,4167, což je průměrný počet dní v měsíci.

Např. pokud by byla splatnost stanovena na 24. dne v měsíci, výše důchodu by v roce 2020 byla 15.000 Kč a v roce 2021 by výše důchodu byla 15.878 Kč, výpočet by byl následující:

od do náležející koeficient doplatek
11.12.2020 23.1.2021 15 000 1,42739 21 411 Kč
24.1.2021 23.2.2021 15 878 1 15 878 Kč

Koeficient za období do valorizace se spočítá jako součet jedné splátky (1) a za zbývající části měsíce od 11. do 23. (tj. za 13 dní) je podíl 13 / 30,4167, tj. 0,42739.