Z rozhodnutí o přepočtu důchodu jsem zjistila, že ČSSZ počítá odpracovanou dobu do 30. 12. 2020, ne do 9. 5. 2021

Otázka:

Dobrý den, prosím o posouzení: k30.12.2020 mi byl přiznán předčasný starobní duchod, který jsem ale začala čerpat až 9.5.2021, kdy jsem měla termín odchodu do řádného starobního duchodu. Do té doby jsem pracovala na HPP. Z Rozhodnutí při přepočtu duchodu jsem zjistila, že ČSSZ počítá odpracovanou dobu do 30.12.2020 ne do 9.5.2021- Je to spravně? Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z rozhodnutí o přepočtu důchodu jsem zjistila, že ČSSZ počítá odpracovanou dobu do 30. 12. 2020, ne do 9. 5. 2021

Ne, není to správně. Při provedení úpravy důchodu má být nově zhodnocena doba pojištění od přiznání důchodu (30. 12. 2020) do dne předcházejícího dni, ke kterému je požadováno uvolnění výplaty důchodu (8. 5. 2021). Započtení této doby má však smysl pouze v případě, že je tím získán další celý rok doby pojištění.