Zaměstnání v dole v letech 1977 až 1990 a snížení důchodového věku

Otázka:

Na Dole Doubrava jsem pracoval od 23.6.1977 a skončil jsem 30.6.1990. Pro stejný podnik jsem se i vyučil před tímto datem. K dnešnímu dni mám odpracováno cca 39 let. Mám nárok na dřívější odchod do starobního důchodu? Jsem ročník 1959. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání v dole v letech 1977 až 1990 a snížení důchodového věku

Předpokládám, že jste pracoval v I.AA kategorii. Abyste měl nárok na snížení důchodového věku na 55 let, musel byste získat nejméně 15 let pojištění v I.AA kategorii. Za jakých podmínek se do zaměstnání v kategorii započítává učení, jsem vysvětloval zde.

Doporučuji vám obrátit se na příslušnou OSSZ, kde vám počet let zaměstnání v kategorii ověří.