Manžel již má nárok na starobní důchod, ale ještě si o něj nepožádal. Co by se stalo, kdyby náhle zemřel?

Otázka:

Manžel již má nárok na starobní důchod, ale ještě si o něj nepožádal. Co by se stalo, kdyby náhle zemřel. Měla by vdova nárok na výplatu důchodu manžela od doby jeho nároku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel již má nárok na starobní důchod, ale ještě si o něj nepožádal. Co by se stalo, kdyby náhle zemřel?

Nárok na vdovský důchod vzniká za zákonem stanovených podmínek ode dne úmrtí manžela a nikdy ne dříve. Pokud by ve vaší situaci došlo k úmrtí manžela, ČSSZ by k datu úmrtí spočítala starobní důchod, který by mu k tomuto dni náležel a následně z něj vdovský důchod. Žádný doplatek ke dni vzniku nároku na starobní důchod manžela byste nedostala, ale výdělečná činnost manžela po vzniku nároku na starobní důchod by se projevila na výši vdovského důchodu. Toto zvýšení by však bylo tak nepatrné, že téměř nemá cenu o něm uvažovat.

Pokud by zemřelý před svou smrtí neuplatnil žádost o starobní důchod, nikdo jiný to už za něj později udělat nemůže.