Kdyby kterýkoli z manželů dnes zemřel, bude mít ten druhý již nárok na trvalý vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, ustanovení o vdovském důchodu je poněkud příliš právnicky vyložené, proto bych se chtěl jednoduše zeptat na konkrétní příklad:
1. Manželka nar.11/1959, od letoška v předčasném důchodu
2. Manžel nar.07/1958 již splňuje 35 let pojištění, nicméně o předčasný důchod, na který již má nárok, ještě nepožádal ( na přelomu roku asi)
Otázka zní – kdyby kterýkoli z manželů dnes zemřel, bude mít ten druhý již nárok na trvalý vdovský důchod, přičemž ve druhém případě se zřejmě vypočte z fiktivního nároku možné výše předčasného důchodu ke dni úmrtí ?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdyby kterýkoli z manželů dnes zemřel, bude mít ten druhý již nárok na trvalý vdovský důchod?

Podmínky, které je třeba splnit, vysvětluji u vdov zde a u vdovců zde (vím, že jste je četl). Dnes už jsou podmínky pro vdovy i vdovce v podstatě sjednocené.

Aby byl vdovský nebo vdovecký důchod přiznán trvale, musí vdova (vdovec) dosáhnout určitého zákonem stanoveného věku – buď svého důchodového věku, nebo věku o čtyři roky nižšího než, je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození (platí i pro ženy).

Kdybyste nyní zemřel vy: Muž narozený v listopadu 1959 dosáhne důchodového věku v listopadu 2023 (v 64 letech). Věku o čtyři roky nižšího tedy vaše manželka dosáhne v listopadu 2019. Vzhledem k tomu, že vdovský důchod je přiznáván minimálně na rok a v tomto případě by vaše manželka během tohoto roku již dosáhla potřebného věku, byl by jí vdovský důchod přiznán trvale.

Kdyby zemřela vaše žena: Vy důchodového věku dosáhnete v květnu 2022. Věku o čtyři roky nižšího jste již dosáhl v květnu 2018. Také v tomto případě by tedy byl vdovecký důchod již přiznán trvale.

Vzhledem k tomu, že dosud žádný důchod nepobíráte, v případě úmrtí by ČSSZ nejdříve spočítala invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, který by vám ke dni úmrtí naležel, a z něj by pak spočítala vdovský důchod.

V případě úmrtí manželky by záleželo na tom, zda ke dni úmrtí již dosáhla svého důchodového věku. Pokud ne, ČSSZ by také ke dni úmrtí spočítala invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a z něj pak vdovecký důchod. Jestliže by již důchodového věku dosáhla, byl by vdovecký důchod spočítán z tohoto důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za odpověď – pouze mě překvapuje, že vdovský důchod se nepočítá nikdy z výše předčasného důchodu ( buď již pobíraného manželkou nebo fiktivně vypočteného ke dni úmrtí manžela ), ale z důchodu vztahujícímu se k trvalé invaliditě III. stupně – pak tedy naprosto tápu, jaký by byl výpočet neboť nevím, do jaké míry je ta vypočtený důchodu pro III. invaliditu nevýhodnější základnou než ten předčasný ….invalidní důchod jsem nikdy nezkoušel počítat …. žena teď bere např. předčasný důchod od 02/2019 ve výši 16 090 Kč.
Beru to tak, že teprve až při nabytí správného věku pro starobní důchod se ten předčasný důchod de facto mění na řádný starobní důchod i když je dále samozřejmě krácen – pak by se to vypočítalo z něho – manželka má řádný odchod do důchodu 2021 ( 2 děti ), já 2022 – tedy do té doby se vypočítával jakýsi invalidní důchod jako základna pro výpočet vdovského …

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Invalidní důchod se počítá v principu stejně jako starobní nebo předčasný starobní důchod. Pouze se využije tzv. dopočtená doba (ku prospěchu žadatele) a na rozdíl od předčasného důchodu není krácený. Z těchto důvodů “musí” invalidní důchod pro invaliditu III. stupně vyjít vyšší než předčasný důchod.

Díky výše uvedenému by tedy pozůstalostní důchod byl vyšší, než kdyby se počítal pouze z předčasného důchodu.