Mají cizinci s trvalým pobytem nárok starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mají cizinci s trvalým pobytem nárok starobní důchod? Jsem z Mongolska.

Odpověď:

Mají cizinci s trvalým pobytem nárok starobní důchod?

S Mongolskem nemá Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Nárok na starobní důchod vám tedy vznikne, pokud splníte stejné podmínky, jako každý jiný občan. Musíte tedy nejen dosáhnout důchodového věku, ale také získat potřebnou dobu pojištění. K případnému zaměstnání v Mongolsku se však přihlížet nebude. To, zda máte v ČR trvalý pobyt není v tomto případě rozhodující.