Manžel je občanem Ázerbájdžánu, bude mít nárok na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můj manžel, který je občanem Ázerbájdžánu, od roku 2002 mu byl udělen trvalý pobyt v ČR, má v budoucnu nárok na starobní důchod. Od roku 2002 zde pracuje a zaměstnavatel za něj řádně platí sociální pojištění. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Manžel je občanem Ázerbájdžánu, bude mít nárok na starobní důchod?

Česká republika nemá s Ázerbájdžánem uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Z toho vyplývá, že k dobám pojištění získaným v této zemi se při hodnocení nároku na starobní důchod vašeho manžela nebude přihlížet. Aby tedy vašemu manželovi vznikl v Česku nárok na starobní důchod, musí nejenom dosáhnout důchodového věku, ale (stejně jako každý jiný) získat potřebnou dobu pojištění. Jak je však uvedeno výše, k době pojištění (zaměstnání) v Ázerbájdžánu se přihlížet nebude.