Má smysl stále platit vyšší pojištění v posledním roce před přiznáním důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
jsem OSVČ a koncem dubna (2022) mám jít do důchodu.
Poslední léta si platím vyšší pojištění, abych trochu navýšil důchod.
Budu ještě přesluhovat, minimálně rok.
Má smysl stále platit vyšší pojištění nebo se v posledním roce již výše
důchodu neovlivní a tím pádem to je zbytečné?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má smysl stále platit vyšší pojištění v posledním roce před přiznáním důchodu?

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období, které začíná rokem 1986 a končí rokem předcházejícím roku přiznání důchodu. U důchodu přiznaného v roce 2022 se tak budou hodnotit vyměřovací základy za roky 1986 až 2021. Poslední roky před přiznáním důchod mají jen malý vliv a určitě bych vám nedoporučovat v posledním roce „uměle“ navyšovat určený vyměřovací základ. Vliv na důchod bude minimální a zaplacená částka se vám nemusí nikdy vrátit.

Otázka doplněna:

Ještě nerozumím jedné věci:
pokud půjdu do důchodu až někdy v polovině  r. 2023 (bez pobírání důchodu),
tak se mi zvýší rozhodné období o 1 rok   ( + 90 dnů přibližně 1,5 + 1,5%)
nebo rozhodné období je stejné a získám tím   5 x  90 dnů (tedy 5 x 1,5 %)?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

O práci nad nárok jsem napsal článek, ve kterém problematiku vysvětluji. Za každých celých 90 dní výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní bez pobírání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se výpočtový základ zvýší o 1,5 %. Rozhodné období určuje datum přiznání důchodu, pokud bude spadat do roku 2023, bude končit rokem 2022. Jak jsem ale psal, zvyšovat určený vyměřovací základ v posledním roce nemá smysl.

Dobře takový postup zvažte. Letos přiznané důchody budou zvýšeny o mimořádnou valorizaci a vzhledem k poměrně nízkému růstu mezd (ty ovlivňují výpočet důchodu v následujícím roce), nelze moc předpokládat, že by mělo smysl posouvat datum přiznání důchodu do roku 2023.